میکروسکوپ آزمایشگاهی

تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

انواع میکروسکوپ های آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

Solomon Laboratory Equipments

خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی
میکروسکوپ آزمایشگاهی

سلیمان تجهیز | تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

شرکت سلیمان تجهیز (با مسئولیت محدود) با بیش از دو دهه سابقه به عنوان شرکتی پیشرو در زمینه ارائه خدمات، مشاوره و تامین تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شيميايي، تحقیقاتی و کنترل کیفی، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، خرید و فروش و تعمیر میکروسکوپ پلاریزان، میکروسکوپ دانش‌آموزی، میکروسکوپ بیولوژی، دستگاه اسپکتروفتومتر، روتاری اواپراتور، رفراکتومتر، پلاریمتر، میکروتوم، ویسکوزیمتر و لوازم مورد نیاز مراکز علمی، پژوهشی، دانشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی مشغول به فعالیت می باشد. این محصولات شامل تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی, میکروسکوپ پلاریزان , میکروسکوپ دانش‌آموزی , میکروسکوپ , تعمیر میکروسکوپ, لام و لامل, فروش میکروسکوپ نیکون, خرید میکروسکوپ المپیوس, محصولات IKA , سانتریفیوژ Hettich , تجهیزات آزمایشگاهی , شیشه آلات آزمایشگاهی , هیتر منتل , پلاریمتر , روتاری اواپراتور , میکروتوم , کاغذ صافی , PH متر , ویسکوزیمتر , رفراکتومتر , ترازوی آزمایشگاهی , حمام اولتراسونیک , تانک ازت مایع , دستگاه اسپکتروفتومتر , پمپ خلاء , انکوباتور CO2 , آون خلاء , سانتریفوژ چینی , آب مقطر‌گيری , هات پلیت مگنت‌ دار و .. می باشد.
با ارائه مشاوره دقیق فنی، اطلاع رسانی جامع، مطلوب و با اتکاء به سال ها تجربه کاری و بهره گیری از کارشناسان متخصص در بخش فروش، شرکت سلیمان تجهیز شما را در انتخاب مناسب ترین و با کیفیت ترین تجهیزات از کمپانی هايي که نمايندگی آن را به عهده دارد، همراهی می نماید.

این شرکت در طول سال ‌های سپری شده تجهيزات قابل توجهی به مراكز مختلف تحقيقاتی، صنعتی و آموزشی كشور ارائه داده است و ما موفقيت خود را علاوه بر ارائه تجهيزات و لوازم آزمایشگاهی، خرید و فروش و تعمیر میکروسکوپ پلاریزان، میکروسکوپ دانش‌آموزی، میکروسکوپ بیولوژی، دستگاه اسپکتروفتومتر، روتاری اواپراتور، رفراکتومتر، پلاریمتر، میکروتوم و ویسکوزیمتر، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی, میکروسکوپ پلاریزان , میکروسکوپ دانش‌آموزی , میکروسکوپ , تعمیر میکروسکوپ, لام و لامل, فروش میکروسکوپ نیکون, خرید میکروسکوپ المپیوس, محصولات IKA , سانتریفیوژ Hettich , تجهیزات آزمایشگاهی , شیشه آلات آزمایشگاهی , هیتر منتل , پلاریمتر , روتاری اواپراتور , میکروتوم , کاغذ صافی , PH متر , ویسکوزیمتر , رفراکتومتر , ترازوی آزمایشگاهی , حمام اولتراسونیک , تانک ازت مایع , دستگاه اسپکتروفتومتر , پمپ خلاء , انکوباتور CO2 , آون خلاء , سانتریفوژ چینی , آب مقطر‌گيری و هات پلیت مگنت‌ دار با بهترين كيفيت، رعايت استانداردهای جهانی، گسترش روزافزون امكانات و بكارگيری نيروهای متخصص و مجرب، بلكه بيش از هر چيز توجه خاص به رضايت مصرف ‌كنندگان از خدمات قبل و بعد از فروش تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی, میکروسکوپ پلاریزان , میکروسکوپ دانش‌آموزی , میکروسکوپ , تعمیر میکروسکوپ, لام و لامل, فروش میکروسکوپ نیکون, خرید میکروسکوپ المپیوس, محصولات IKA , سانتریفیوژ Hettich , تجهیزات آزمایشگاهی , شیشه آلات آزمایشگاهی , هیتر منتل , پلاریمتر , روتاری اواپراتور , میکروتوم , کاغذ صافی , PH متر , ویسکوزیمتر , رفراکتومتر , ترازوی آزمایشگاهی , حمام اولتراسونیک , تانک ازت مایع , دستگاه اسپکتروفتومتر , پمپ خلاء , انکوباتور CO2 , آون خلاء , سانتریفوژ چینی , آب مقطر‌گيری و هات پلیت مگنت‌ دار شركت می‌ دانيم.
همچنین این شرکت با در اختیار داشتن مهندسین با تجربه در بخش فنی و خدمات پس از فروش، با برنامه ریزی، امکانات مناسب و آموزش کامل دستگاه ها، تلاش می نماید نهایت رضایت مشتریان در مراحل بعد از فروش تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی, میکروسکوپ پلاریزان , میکروسکوپ دانش‌آموزی , میکروسکوپ , تعمیر میکروسکوپ, لام و لامل, فروش میکروسکوپ نیکون, خرید میکروسکوپ المپیوس, محصولات IKA , سانتریفیوژ Hettich , تجهیزات آزمایشگاهی , شیشه آلات آزمایشگاهی , هیتر منتل , پلاریمتر , روتاری اواپراتور , میکروتوم , کاغذ صافی , PH متر , ویسکوزیمتر , رفراکتومتر , ترازوی آزمایشگاهی , حمام اولتراسونیک , تانک ازت مایع , دستگاه اسپکتروفتومتر , پمپ خلاء , انکوباتور CO2 , آون خلاء , سانتریفوژ چینی , آب مقطر‌گيری و هات پلیت مگنت‌ دار را فراهم نماید.

محصولات جدید

میکروسکوپ پلاریزان | میکروسکوپ دانش‌آموزی | میکروسکوپ بیولوژی | تعمیر میکروسکوپ | لام و لامل | فروش میکروسکوپ نیکون | خرید میکروسکوپ المپیوس | محصولات IKA | سانتریفیوژ Hettich | تجهیزات آزمایشگاهی | شیشه آلات آزمایشگاهی | هیتر منتل | پلاریمتر | روتاری اواپراتور | میکروتوم | کاغذ صافی | PH متر | ویسکوزیمتر | رفراکتومتر | ترازوی آزمایشگاهی | حمام اولتراسونیک | تانک ازت مایع | دستگاه اسپکتروفتومتر | پمپ خلاء | انکوباتور CO2 | آون خلاء | سانتریفوژ چینی | آب مقطر‌گيری | هات پلیت مگنت‌ دار

این شرکت در طول سال ‌های سپری شده تجهيزات قابل توجهی به مراكز مختلف تحقيقاتی، صنعتی و آموزشی كشور ارائه داده است و ما موفقيت خود را علاوه بر ارائه تجهيزات و لوازم آزمایشگاهی، خرید و فروش و تعمیر میکروسکوپ پلاریزان، میکروسکوپ دانش‌آموزی، میکروسکوپ بیولوژی، دستگاه اسپکتروفتومتر، روتاری اواپراتور، رفراکتومتر، پلاریمتر، میکروتوم و ویسکوزیمتر، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی, میکروسکوپ پلاریزان , میکروسکوپ دانش‌آموزی , میکروسکوپ , تعمیر میکروسکوپ, لام و لامل, فروش میکروسکوپ نیکون, خرید میکروسکوپ المپیوس, محصولات IKA , سانتریفیوژ Hettich , تجهیزات آزمایشگاهی , شیشه آلات آزمایشگاهی , هیتر منتل , پلاریمتر , روتاری اواپراتور , میکروتوم , کاغذ صافی , PH متر , ویسکوزیمتر , رفراکتومتر , ترازوی آزمایشگاهی , حمام اولتراسونیک , تانک ازت مایع , دستگاه اسپکتروفتومتر , پمپ خلاء , انکوباتور CO2 , آون خلاء , سانتریفوژ چینی , آب مقطر‌گيری و هات پلیت مگنت‌ دار با بهترين كيفيت، رعايت استانداردهای جهانی، گسترش روزافزون امكانات و بكارگيری نيروهای متخصص و مجرب، بلكه بيش از هر چيز توجه خاص به رضايت مصرف ‌كنندگان از خدمات قبل و بعد از فروش تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی, میکروسکوپ پلاریزان , میکروسکوپ دانش‌آموزی , میکروسکوپ , تعمیر میکروسکوپ, لام و لامل, فروش میکروسکوپ نیکون, خرید میکروسکوپ المپیوس, محصولات IKA , سانتریفیوژ Hettich , تجهیزات آزمایشگاهی , شیشه آلات آزمایشگاهی , هیتر منتل , پلاریمتر , روتاری اواپراتور , میکروتوم , کاغذ صافی , PH متر , ویسکوزیمتر , رفراکتومتر , ترازوی آزمایشگاهی , حمام اولتراسونیک , تانک ازت مایع , دستگاه اسپکتروفتومتر , پمپ خلاء , انکوباتور CO2 , آون خلاء , سانتریفوژ چینی , آب مقطر‌گيری و هات پلیت مگنت‌ دار شركت می‌ دانيم.
همچنین این شرکت با در اختیار داشتن مهندسین با تجربه در بخش فنی و خدمات پس از فروش، با برنامه ریزی، امکانات مناسب و آموزش کامل دستگاه ها، تلاش می نماید نهایت رضایت مشتریان در مراحل بعد از فروش تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی, میکروسکوپ پلاریزان , میکروسکوپ دانش‌آموزی , میکروسکوپ , تعمیر میکروسکوپ, لام و لامل, فروش میکروسکوپ نیکون, خرید میکروسکوپ المپیوس, محصولات IKA , سانتریفیوژ Hettich , تجهیزات آزمایشگاهی , شیشه آلات آزمایشگاهی , هیتر منتل , پلاریمتر , روتاری اواپراتور , میکروتوم , کاغذ صافی , PH متر , ویسکوزیمتر , رفراکتومتر , ترازوی آزمایشگاهی , حمام اولتراسونیک , تانک ازت مایع , دستگاه اسپکتروفتومتر , پمپ خلاء , انکوباتور CO2 , آون خلاء , سانتریفوژ چینی , آب مقطر‌گيری و هات پلیت مگنت‌ دار را فراهم نماید.