انالیز شیر

با استفاده از دستگاه آنالیز شیر در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کنترل کیفیت شیر می توان کیفیت شیر ، شیر تجزیه شده ، سلامت حیوانی که شیر را فراهم می کند و همچنین کنترل خوراک و نحوه تغذیه حیوان را کنترل کنید

شرکت سلیمان تجهیز وارد کننده اصلی تجهیزات آزمایشگاهی و عرضه کننده مرجع انواع دستگاه آنالیز شیر در تهران و سراسر ایران

آنالیز شیر مدل Julie C3 Automatic

آنالیز شیر

مدل : Julie C3 Automatic

آنالیز شیر مدل Julie C5 Automatic

آنالیز شیر

مدل : Julie C5 Automatic

آنالیز شیر مدل Julie C8 Automatic

آنالیز شیر

مدل : Julie C8 Automatic

آنالیز شیر مدل Julie Z7 Automatic

آنالیز شیر

مدل : Julie Z7 Automatic

آنالیز شیر مدل MilkoScope Farmer Automatic

آنالیز شیر

مدل : MilkoScope Farmer Automatic

آنالیز شیر مدل MilkoScope Expert Automatic

آنالیز شیر

مدل : MilkoScope Expert Automatic

آنالیز شیر مدل Julie Z9 Fulmatic

آنالیز شیر

مدل : Julie Z9 Fulmatic

آنالیز شیر مدل Julie C2 Automatic

آنالیز شیر

مدل : Julie C2 Automatic