ترازوی آزمایشگاهی

سلیمان تجهیز وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی و عرضه کننده اصلی ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال، ترازوی آزمایشگاهی یک کفه‌ای و ترازوی آزمایشگاهی دو کفه‌ای و ترازوی آزمایشگاهی جیبی از مهمترین تجهیزات پرکاربرد در آزمایشگاه‌های مختلف می‌باشند.

شرکت سلیمان تجهیز نماینده فروش ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال با دقت‌های 1/0 ، 01/0 ، 001/0 و 0001/0 گرم و با اوزان مختلف از کمپانی‌‌های AND ژاپن ، AND چین ، Sartorius آلمان ، Ohaus آمریکا ، Precisa سوئیس و ترازوی آزمایشگاهی جیبی KERN آلمان می‌باشد.

همچنین فروش ترازوی آزمایشگاهی یک کفه‌ای و فروش ترازوی آزمایشگاهی دو کفه‌ای با دقت و اوزان مختلف از فعالیت عمده این شرکت می‌باشد.

شایان ذکر است کلیه ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال با یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش ارائه می‌گردد. همچنین تعمیر و سرویس انواع ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال و ترازوی کفه‌ای توسط کارشناسان مجرب این شرکت انجام می‌پذیرد.

ای اند دی

برندهای محصولات

روش کار ترازو آزمایشگاهی 

ترازو برای انداز هگیری وزن یک ماده استفاد هم یشود. در آزمایشگاه، ترازو برای بخشی از فعالی تهای کنترل کیفی)ابزارهایی مانند پ یپ تها(، تهیه مخلوطی از ترکیبات با نسب تهای از قبل تعیی نشده   ادامه مطلب…..

ترازوی آزمایشگاهی چیست ؟

ترازو وسیله ای است که درنتیجه نیروی جاذب های که به جسم یا ماده واردمی شود، وزن آن را انداز هگیری می کند . ترازو برگرفته از واژه لاتین bis به معنای «دو » و lanx به معنای «صفحه »ا  ادامه مطلب….

خرید ترازوی آزمایشگاهی