لوازم جانبی میکروسکوپ

لوازم جانبی میکروسکوپ

شرکت سلیمان تجهیز مرجع تجهیزات آزمایشگاهی و وارد کننده اصلی انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی ، لوازم جانبی میکروسکوپ و دوربین میکروسکوپ در ایران

انواع لوازم جانبی میکروسکوپ شامل : هد میکروسکوپ ( هد دو چشمی و هد سه چشمی ) عدسی چشمی و عدسی شیئی