بن ماری

حمام آب حمام آب

بن ماری یا حمام آب چیست ؟

حمام آب دستگاهی است که براي انجام آزمایشهای سرولوژی، اگلوتيناسیون، غیرفعالسازی، بیولوژی پزشکی و آزمايشهای داروسازی و حتی برای مراحل انکوباسیون صنعتی کاربرد دارد. مايع داخل تانك معمولا آب و در بعضي روغن است. محدودة دماي كاري حمامهاي آب از دمای محیط تا 60°C است. با استفاده از يك درپوش خاص، امكان انتخاب درجه حرارت 100°C نيز وجوددارد.
حمامهاي آب با گنجايش 2 تا 30 لیتر ساخته ميشوند.

اصول عملكرد

حمامهاي آب از جنس استيل هستند و معمولاً با يک لايه رنگ الكترواستاتيك 1 كه قابليت جذب بالا داشته و نسبت به شرايط محيطي آزمايشگاه مقاوم است، پوشيده شده اند. کليدهاي کنترل فعاليت دستگاه در قسمت بيروني حمام آب قراردارند و در سطح پايين تانک ضدزنگ آنها، مقاوم هاي الکتريکي نصب شدند. استفاده از آنها
گرما را به آب یا روغن داخل تانک منتقل ميكند تا دمای انتخابی حاصل شود. مقاومها ممکن است از انواع زیر باشند:

مقاوم متغير : این نوع از مقاوم ها در داخل يك لولة بسته جاسازی شده اند و در قسمت پایینی مخزن با سيستم گرمايي تانک در تماس مستقیم هستند.
مقاوم بيروني : این مقاومها در قسمت پایینی ولی در خارج از تانک قراردارند و با يك مادة عايق دار حفاظت مي شوند كه از به هدر رفتن گرما جلوگيري مي كند. این مقاومها گرما را ازطریق يک هادي گرما به زیر تانک منتقل می کنند.

کنترلهاي حمام آب

حمامهاي آب معمولا کنترلهای ساده ای دارند. بعضی سازندگان این کنترلها را داخل مکیرو پروسسور ها جاسازی کرده اند كه با توجه به مدل حمام آب متفاوت است. در نماي زير صفحة کنترل حمام آب نشان داده شده كه متشكل از قسمت هاي زير است:
1. سوئيچ کنترل روشن و خاموش
2. صفحه و دکمة منو برای انتخاب پارامترهای دما، آلارم و  مقياس دما °C
3. دو دکمه برای تنظيم پارامترها
4. يك صفحة نمایش
5. يك چراغ راهنما
6. راهنماها ( برای تعیین مقياس دما)

عملكرد بن ماری نصب و راه اندازی

1. حمام آب را کنار پریز برق نصب کنید. پریز باید به سیم زمین مجهز باشد تا ايمني کاربر و دستگاه حفظ شود. حمامهاي آب معمولاً با ولتاژ 120V ، فرکانس 60Hz و یا 230V و فرکانس 60Hz کارمیکنند. اگر یک سینک برای تأمين و یا خالی کردن آب دستگاه موجود باشد، راه اندازی آن ساده تر خواهد بود.
2. از تراز و همچنين مقاوم بودن سطح براي نگهداري وزن حمام آب اطمينان حاصل نماييد.
3. از کافی بودن فضا برای چيدن نمونه ها و لوازم جانبی دیگر که برای کار با حمام آب لازم است، مطمئن شويد.
4. حمام آب را در مکاني با جریان شدید هوا قرار ندهيد. این عمل در کار با دستگاه تداخل ایجاد میکند. برای مثال، از گذاشتن حمام آب در مجاورت کولر یا پنجره خودداری کنید.

ایمنی

1. در مکانهایی که مواد آتشزا و سوختنی وجوددارد، از دستگاه استفاده نکنيد. این دستگاه مجهز به اجزاي مقاومی است که درجه حرارت خیلی بالا ایجاد می کند و ممكن است سبب انفجار شود.
2. همواره دستگاه را به سیم زمین وصل نمایید تا ايمني کاربر و دستگاه تأمين شود. این اتصال الکترکیی باید با برق استاندارد کشور و آزمایشگاه هم خوانی داشته باشد.
3. برای پرکردن حمام آب از مایعات غیرقابل اشتعال استفاده نماييد.
4. زمان کار با حمام آب از وسایل حفاظت شخصی استفاده نماييد. حمام آب مقاوم هایی دارد که لمس ناآگاهانة آن ممكن است سبب سوختگی حتي بعد از خاموش كردن دستگاه شود.
5. هنگام كار با موادی که بخار تولید می کنند، حمام آب را زیر هود شیمیایی یا در محلی که جریان هوای کافی دارد، بگذارید.
6. به خاطر داشته باشيد، اگر دستها ناآگاهانه داخل حمام آب پر و داغ قرارگيرد، ممكن است سبب سوختگي شود.
7. حمام آب براي استفاده زماني كه داخل تانك آن آب است طراحي شد هاست. اگر حمام آب خالي باشد، دماي آن مي تواند خيلي بالارود. از سيني كه براي يكنواخت كردن دماي آب داخل تانك است براي نگهداري ظرف نمونه داخل حمام آب استفاده نماييد.
8. اگر هرکدام از کنترلهاي حمام آب کار نکند، از استفادة آن خودداری کنید. براي مثال، كنترل محدودة دما.

تجهیزات آزمایشگاهی    سلیمان تجهیز

فروش بن ماری

سلیمان تجهیز عرضه کننده مرجع در فروش انواع لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی در ایران