دستگاه نانودراپ :

دستگاه نانو دراپ Nano Drop در زمینه سنجش حجم های پایین در حوزه اسپکتروفتومتر ( UV/Vis) علوم زیستی، پیشگام شناخته می شود. این دستگاه ها در حوزه های ژنومیکس، پروتئومیکس، drug discovery، تشخیص مولکولی و bio-manufacturing به کار می رود.

کمپانی Thermo Scientific دو محصول جدید نانودراپ thermo خود را با نام های NanoDrop One و NanoDrop One C معرفی کرده است. استفاده از ” تکنولوژی هوشمند Acclaro ” در نانودراپ thermo سنجش کمی و کیفی نمونه های RNA، DNA، پروتئین و شناسایی آلودگی های آنها را تنها با حجم 2-1 میکرولیتر ظرف چند ثانیه، میسر می سازد. همچنین خطایابی از طریق نشانه های هشدار دهنده اطلاعات را میسر می سازد و اطمینان از درستی نتایج را با استفاده از سنسور درونی و آنالیز عکس های دیجیتال فراهم می گرداند.

برتری های NanoDrop One و NanoDrop One C:

    • StandAlone design و Ergonomic : این سیستم دارای یک تبلت با سیستم اندروید است که نیاز به کامپیوتر مجزا را برطرف می کند و شرایط استفاده از اطلاعات را از طریق وایرلس، Ethernet یا USB را تامین می کند.
    • Auto-Measurement and Auto-Blank Functions : این عملکرد در بالا رفتن سرعت و دقت خوانش نمونه ها موثر است.
    • Wide Dynamic Range : با استفاده از تکنولوژی Auto-Range pathlength به رقیق سازی در غلظت های بالا نیازی نیست.
    • Integrated Learning Center : آرشیوی از اطلاعات و انیمیشن های آموزشی در اختیار کاربر قرار می دهد.

محدوده وسیعی از طیف ها ( 190-850 nm ) را پوشش می دهد.

پپتید ( 205 nm)، RNA & DNA ( 260 nm)، پروتئین ( 280 nm)، سم سنجی و رنگ های صنعتی ( 490 nm)، Gold nanoparticles ( 520 nm)، سنجش های پروتئینی BCA ( 562 nm )، Bradford ( 595 nm )، Lowry ( 650 nm )، Pierce (660 nm ) و تراکم سلولس ( 600 nm).

نکات برجسته در نانودراپ thermo سری NanoDrop One C :

    • این سیستم هم شامل جایگاه Pedestal و هم کووت می باشد، که محدوده خوانش را افزایش می دهد.
    • اندازه گیری آزمایشات کینتیکی
    • سنجش تراکم سلولی در کشت های باکتریایی، مخمری و …
    • محل کووت دارای کنترل دما و تکان دهنده stirring می باشد
معرفی نانو دراپ Thermo

نانو دراپ Thermo
نانو دراپ Thermo