نانودارپ

دستگاه نانودراپ چیست؟

دستگاه نانودراپ Nano Drop در زمینه سنجش حجم های پایین در حوزه اسپکتروفتومتر ( UV/Vis) علوم زیستی، پیشگام شناخته می شود. این دستگاه ها در حوزه های ژنومیکس، پروتئومیکس، drug discovery، تشخیص مولکولی و bio-manufacturing به کار می رود.

کمپانی Thermo Scientific دو محصول جدید نانودراپ thermo خود را با نام های NanoDrop One و NanoDrop One C معرفی کرده است. استفاده از ” تکنولوژی هوشمند Acclaro ” در نانودراپ thermo سنجش کمی و کیفی نمونه های RNA، DNA، پروتئین و شناسایی آلودگی های آنها را تنها با حجم 2-1 میکرولیتر ظرف چند ثانیه، میسر می سازد. همچنین خطایابی از طریق نشانه های هشدار دهنده اطلاعات را میسر می سازد و اطمینان از درستی نتایج را با استفاده از سنسور درونی و آنالیز عکس های دیجیتال فراهم می گرداند.

فروش نانودارپ

شرکت سلیمان تجهیز وارد کننده و مرجع تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه نانودراپ آزمایشگاهی

نماینده فروش نانودراپ های کمپانی معروف Thermo در ایران

برای دریافت قیمت نانودراپ و همچنین اطلاع از نحوه خرید نانودراپ