میکروسکوپ آزمایشگاهی

تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

انواع میکروسکوپ های آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

Solomon Laboratory Equipments

خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی
میکروسکوپ آزمایشگاهی

Solomon Equipment company  is specialized in supplying and selling all kind of laboratory instruments ,equipment’s and chemicals  in Iran for more then 17 Years. We have fostered a corporate commitment to the per suite of reliable quality  and competitive prices. We consider it our Mission to maintain close contact with our customers by offering reliable quality in all our products, information and after sales services with making full use of knowledge and experience of our staffs.All Models of microscopes .Spectrophotmeters,Laboratory Glass wares, Microtomes, PH testers, refractometers,Viscosimeters,Incubators,Centrifuges,Ovens,water Bath, Balances, Filter papers, Rotary evaporators,Water stills, Microscope slide&cover Glass,Thermometers, Physics equipment’s,chemicals, Polarimeters and many other items is imported by us from well known manufacturers in the world.

New Products