شیشه آلات آزمایشگاهی

فروش شیشه آلات آزمایشگاهی

شرکت سلیمان تجهیز وارد کننده اصلی تجهیزات آزمایشگاهی و انواع شیشه آلات آزمایشگاهی در ایران

عرضه کننده مرجع انواع لوازم و شیشه آلات آزمایشگاهی از جنس پيركس با مارك BOROSCILICATE و KIMEKS با تاييديه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

انواع شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع شيشه‌آلات آزمایشگاهی شامل بشر‌ ، ارلن ، بالن ته‌صاف بالن ته‌ گرد ، بالن ژوژه ، بورت ، استوانه مدرج ، باريل ، پتري‌ديش ، دسيكاتور شيردار و ساده ، شيشه‌ آلات پودری و مايعی سفيد و رنگی ، قيف دكانتور ، قيف ساده، لام و لامل ، پيپت و همچنين ساخت شيشه‌ آلات آزمایشگاهی مطابق نقشه ارائه شده توسط مشتری.