اموزش کار با ترازو

ترازوی یک کفه ای سه اهرمی

ترازوی یک کفه ای سه اهرمی با حداکثر وزن 2610 گرم و با دقت 0/1 گرم در آزمایشگاه های مدارس برای اندازه گیری جرم استفاده می شود. این ترازوها براساس قانون اهرم ها کار می کنند.

شرکت سلیمان تجهیز وارد کننده تجهیزات ازمایشگاهی انواع ترازوهای آزمایشگاهی مدارس، ترازوی یک کفه ای 200 گرمی، ترازوی دو کفه ای 200 و 500 گرمی، ترازوی یک کفه ای سه اهرمی و انواع ترازوهای دیجیتال آزمایشگاهی با دقت و حداکثر اوزان مختلف می باشد.

ترازوهای دیجیتال با یک و دو طرف نمایشگر جهت اندازه گیری جرم در آزمایشگاه ها و طلافروشی ها استفاده می شود.