انکوباتور چیست و نحوه کار با آن

انکوباتور

انکوباتور چیست ؟

انکوباتور برگرفته از واژه لاتين incubare به معنای پرورش دادن است. انکوباتور محفظه ای با دما، فشار هوا و رطوبت کنترل شده مي باشد که به منظور نگهداری و رشد ميکروارگانيسم هاي زنده در محیطی مناسب طراحی شده است. از بیشترین مصارف آن، انکوباسیون کشتهای باکتری، ویروسی، شناسايي و کشتهاي
سلولی با تعیین و فراهم سازي ميزان نیاز بیوشیمیایی اکسیژن و ذخیره بیولوژی است. انکوباتورها در پیچیدگی و طراحی متفاوت هستند. بعضی از آنها فقط دما را کنترل میک‌نند درحالی که بقیه، ترکيب هوا را نیز کنترل میکنند.
بعضی با استفاده از سیستم سردکننده توانایی ايجاد شرایط دمایی کمتر از دمای اتاق دارند.

 

اصول عملكرد

انکوباتور از روشهای مختلف انتقال گرما و کنترل محیطی جهت رسیدن به شرایط لازم برای روشهاي ویژة آزمایشگاه استفاده میکند.
معمولاً، انکوباتورها دارای یک سیستم متشكل از مقاومهاي الکترکیی هستند که با ترموستات و یا مکیروپروسسور کنترل می شوند و براي سیستمهای انتقال گرما، از هدایت و یا همرفت طبیعی و یا اجباريگرما استفاده میکنند.

 

کنترلهای انکوباتور

1. سوئيچ اصلی برای روشن و خاموش کردن دستگاه. برخي از سازندگان یک کليد حفاظتي 1 نيز تعبيه میکنند. کلید دو وضعيت دارد: روشن در انکوباتور جریان برق وجوددارد. خاموش در انکوباتور جريان برق وجودندارد.
2. صفحۀ نمایش برای انتخاب پارامترها. برای مثال: دمای انتخابی، دمای هشدارحداقل و حداکثر.
3. دو دکمة كنترل كه به طور معمول صفحة اصلي، انتخاب و تنظيمات را مشخص ميكنند. اين دكمه ها همچنين برنامه ريزي و آستانة هشدار را تعيين مي كنند.
4. دو دكمه انتخاب براي تنظيمات دما. اين دكمه ها به همراه دكمه هاي كنترل استفاده مي شوند.
5. نشانگرهاي صفحة نمايش كه وضعیت کاربری را نمایش می دهند.
اگر سیستم گرمایی درحال کار باشد، نمایشگر «گرما » را نشان مي دهد. اگر انکوباتور درحال برنامه ریزی
شدن باشد نمایشگر «برنامه » را نشان می دهد.
6. دکمة انتخاب و کنترل روی صفحه کنترل قرار دارند.

 

الزامات نصب و راه اندازي

الزامات نصب و راه اندازي فعاليت انكوباتورها مستلزم شرايط زير مي باشد:
1. یک اتصال الكتريكي مطابق با استانداردهای مورد استفاده در کشور.
پریز برق نباید بیش از 5/ 1 متر از انکوباتور فاصله داشته باشد. این اتصال باید ولتاژ 120V ، فركانس 60Hz یا 220-240V ، فركانس 50-60Hz را فراهم کند و داراي سيم زمين باشد.
2. فضای آزاد در اطراف و پشت دستگاه كه عبور کابلها و تهویه مورد نیاز برای عملکرد طبیعی انکوباتور را امكان پذير
مي سازد. این فضا بین 10 – 5 سانتيمتر برآورد میشود.
3. فضايي در آزمایشگاه که میزان تغییر دما درآن حداقل باشد.
4. یک میز تراز و محكم که قادر به تحمل وزن انکوباتور است.
وزن انکوباتور با سه قفسه، بین 60 و 80 کیلوگرم است.
5. رگلاتورهای فشار، شیلنگها و اتصالات برای انکوباتورهایی که از گاز دی اکسیدکربن(CO2 ) استفاده مي كنند. اين دستگاه ها همچنين از يك مهاركننده براي تأمين ايمني تانك پرفشار گاز CO2 استفاده مي كنند.

 

توصیه های لازم جهت تمیز نمودن دستگاه

انکوباتورهای کشت سلولی یا باکتریایی را به طور مرتب، حداقل هر 14 روز و بعد از ریختن هر مادة عفونی، با استفاده از مواد ضدعفونی کنندة مناسب، تمیز کنید.
1. قبل از تمیز نمودن، انکوباتور را از پریز برق بکشید.
2. از مواد تمیزکننده که خراش ایجاد نمی کنند، استفاده کنید:
تکه ای از پارچه را به محلول تميزكنندة ملایم آغشته کرده و برای پا ک‌ کردن سطوح داخلی و خارجی به کار ببرید.
3. از تماس بین مواد پاک کننده و عوامل الکترکیی جلوگيري کنید.
4. قبل از اتصال مجدد انکوباتور به برق، صبر کنید تا انکوباتور خشک شود.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *