انواع شیشه آلات آزمایشگاهی

فروش شیشه آلات آزمایشگاهی

شرکت سلیمان تجهیز مرجع لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و مرکز فروش و خرید انواع شیشه آلات آزمایشگاهی در ایران

فروش انواع شیشه آلات آزمایشگاهی شامل : بشر‌ ، ارلن ، بالن ته‌صاف بالن ته‌ گرد ، بالن ژوژه ، بورت ، استوانه مدرج ، باريل ، پتري‌ديش ، دسيكاتور شيردار و ساده ، شيشه‌ آلات پودری و مايعی سفيد و رنگی ، قيف دكانتور ، قيف ساده، لام و لامل ، پيپت و همچنين ساخت شيشه‌ آلات آزمایشگاهی مطابق نقشه ارائه شده توسط مشتری.