شرکت سلیمان تجهیز وارد کننده اصلی و عرضه کننده مرجع در خرید و فروش انواع لوازم و تجهیزات کمپانی Metash از قبیل : دستگاه اسپکتروفتومتر های آزمایشگاهی