شرکت سلیمان تجهیز وارد کننده اصلی و عرضه کننده مرجع در خرید و فروش انواع اسپکتروفتومتر های کمپانی Unico و لوازم جانبی اسپکتروفتومتر از جمله : سل هلدر و سل کوارتز