نوشته‌ها

روتاری اواپراتور

روتاری اواپراتور

روتاری اواپراتور در پخت مولکولی برای آماده سازی مقطرها و عصاره ها استفاده می شود. روتاری اواپراتور توسط لیمان سی. کرگ اختراع شده بود. برای اولین بار توسط کمپانی سوییسی Büchi نمونه ی تجاری روتاری اواپراتور در سال 1957 آماده شد.
روتاری اواپراتور دستگاهی است که در آزمایشگاه های شیمی برای حذف موثر و آرام حلال ها از نمونه ها توسط عمل تبخیر استفاده می شود.
اجزای اصلی روتاری اواپراتور:

  • موتور روتاری اواپراتور
  • مجرای بخار روتاری اواپراتور
  • سیستم خلاء روتاری اواپراتور
  • حمام مایع  گرم روتاری اواپراتور
  • کندانسور روتاری اواپراتور
  • فلاسک جمع آوری حلال
  • مکانیسم موتوری یا مکانیکی برای برداشتن سریع فلاسک تبخیر