نوشته‌ها

سانتریفیوژ Hettich

سانتریفیوژ Hettich

سانتریفیوژ Hettich ساخت کشور آلمان می باشد. سانتریفیوژ Hettich دستگاهی است که با استفاده از نیروی گریز از مرکز مواد را از یکدیگر جدا می‌کند. در سانتریفیوژ Hettich محفظه‌ای که مواد جداشدنی در آن قراردارد معمولاً به کمک یک موتور به سرعت حول یک محور می‌چرخد. کاربران سانتریفیوژ Hettich معمولاً دستگاه را برای جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف به کار می‌گیرند. خون و سایر نمونه‌های بیولوژیکی را معمولاً به وسیله دستگاه سانتریفیوژ و از جمله سانتریفیوژ Hettich جدا می‌کنند. مخلوط را درون لوله‌ای و در سانتریفیوژ Hettich قرار می دهند.با چرخش سانتریفیوژ Hettich،  مخلوط به سمت خارج از مرکز حرکت می‌کند و به حالت افقی قرار می‌گیرند. در این حالت، نیروی گریز از مرکز در سانتریفیوژ Hettich می‌خواهد که مخلوط را برخلاف مرکز سانتریفیوژ از این نقطه دور کند. این روش عملکرد سانتریفیوژ Hettich سبب جدا شدن مخلوط می گردد.