نوشته‌ها

کاغذ تورنسل

کاغذ تورنسل

کاغذ تورنسل ، کاغذ لیتموس و یا  کاغذ Ph ورقه یا برگه ای کاغذی برای شناسایی پ هاش است که از آن برای تشخیص و شناسایی اسیدی بودن یا باز بودن یک محلول و مایعات استفاده می شود این کاغذ ها نوعی کاغذ ph بوده که pH کمتر از 4.5 یا اسیدی از  کاغذ تورنسل آبی  و برای تشخیص باز بودن یک محلول pH بالای 8.3 از  کاغذ تورنسل قرمز  استفاده می شود و رنگ بنفش در محدوده خنثی می باشد

کاغذ تورنسل آبی در محیط اسیدی به رنگ قرمز تغییر می یابد و کاغذ تورنسل قرمز در محیط بازی به رنگ آبی تغییر پیدا می کند

محصولات IKA

محصولات IKA

محصولات IKA ساخت کشور آلمان می باشد. محصولات IKA از معتبرترین برند ها در زمینه لوازم آزمایشگاهی و تجهیزات ازمایشگاهی می باشد. محصولات IKA قادر به ارائه طیف وسیعی از تجهیزات نوآورانه در زمینه تکنولوژی آزمایشگاهی می باشد. از جمله محصولات IKA می توان به کالریمتر، هیترهمزن مغناطیسی و مکانیکی، روتاری اوپراتور هات پلیت و … می باشد. محصولات IKA توانسته رهبری بازارهای جهانی را در زمینه محصولات خود به دست آورد. همچنین محصولات IKA در زمینه نرم افزارهای ویژه توسعه یافته در زمینه آزمایشگاهی فعالیت می نماید.