استریو میکروسکوپ

استریو میکروسکوپ

شرکت سلیمان تجهیز مرجع تجهیزات آزمایشگاهی و وارد کننده اصلی استریو میکروسکوپ یا استرئو میکروسکوپ آزمایشگاهی در ایران

فروش انواع مدل های مختلف استریو میکروسکوپ زومیک دو چشمی ، زومیک سه چشمی ، میکروسکوپ لوپ و

استریو میکروسکوپ ویدیوئی با نمایشگر LCD

برای دریافت قیمت میکروسکوپ و همچنین نحوه خرید میکروسکوپ